Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 753/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-03-19

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 23 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy stanowczej, odstąpienie od umowy, sprzedaż nieruchomości, otrzymany zadatek, odmienne zastrzeżenie, forma aktu notarialnego, zwyczaj, strona druga, umowa zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy stanowczej, egzemplarz umowy, zeznanie powoda, zastrzeżenie zadatku, zakup nieruchomości, kredyt bankowy, odstąpienie od umowy, sprzedaż nieruchomości, przedmiot umowy przedwstępnej, otrzymany zadatek, odmienne zastrzeżenie, forma aktu notarialnego, zwyczaj, operat szacunkowy, strona druga, zmiana terminu zawarcia umowy, wypis aktów notarialny, umowa zadatku, podpisanie umowy
Zobacz»

I ACa 454/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

zadatek, zawarcie umowy, nieruchomość, pozwany, zastrzeżenie umowne, umowa przedwstępna sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, zastrzeżenie zadatku, hala magazynowa, zawarcie umowy, działka gruntu ornego, zapłata zadatku, umowa pisemna, odstąpienie od umowy przedwstępnej, nieruchomość, skuteczne zastrzeżenie, pozwany, wręczenie zadatku, siedziba, zastrzeżenie umowne, umowa przedwstępna sprzedaży, część składowa, księga wieczysta, zmiana powództwa, dodatkowe zastrzeżenie umowne, sprzedaż niezabudowanej działki gruntu
Zobacz»

III Ca 1410/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, sprzedaż, odmienne zastrzeżenie umowne, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, zarząd inwestycji, pozwany, sprzedaż, zawarta umowa przedwstępna, umowa o zarząd, umowa konta, pełnomocnictwo, kancelaria notarialna, umowa przedwstępna z powódką, własność lokali, zaniechanie własne, roszczenie powódki, odmienne zastrzeżenie umowne, odstąpienie od umowy, przedwstępna umowa ustanowienia, umowa ustanowienia odrębna własności, podwójny zadatek
Zobacz»

I C 2366/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 lutego 2015

Data publikacji: 21 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, nieruchomość, umowa zadatku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zastrzeżenie zadatku, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, instytucja zadatku, nieruchomość, wójt gmin, nieważność, przedmiot zadatku, projekt podziału nieruchomości, elektroniczny protokół rozprawy, glosa, umowa zadatku, termin do zawarcia umowy, współwłaściciel w udziale, system prawa, elektroniczny wydruk, dokonanie połączenia, operat ewidencji gruntów, czynności prawne, pozwany
Zobacz»

I C 444/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2022

Data publikacji: 29 sierpnia 2022

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zwrot zadatku, odmienne zastrzeżenie umowne, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • dostęp do drogi publicznej, zwrot zadatku, wpłacony zadatek, umowa przedwstępna sprzedaży lokali, dwukrotność, przepis kodeksu cywilnego, kwestia dostępu, odmienne zastrzeżenie umowne, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, podwójny zadatek, budynek jednorodzinny, zakończenie budowy, termin zawarcia umowy, rygor zwrotu, inwestor, formalnej drogi, uprawienie strony, problem formalny, kryterium samodzielności
Zobacz»

I C 271/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 15 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, odstąpienie od umowy, potrójna wysokość, sprzedaż nieruchomości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, zastrzeżenie zadatku, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, wysokość zadatku, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, podpisywanie umowy sprzedaży, przedmiotowa nieruchomość, prawomocne postanowienie komornika, przedmiot zadatku, prawo i roszczenie, roszczenie osoby trzeciej, uiszczony zadatek, spis inwentarza, odstąpienie od umowy, umowne zastrzeżenie, postępowanie egzekucyjne, potrójna wysokość, sprzedaż nieruchomości, pozwany
Zobacz»

I C 266/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2020

Data publikacji: 1 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, umowa zadatku, zawarcie umowy, hipoteka obciążająca nieruchomości, pozwany, żądanie zwrotu zadatku, otrzymany zadatek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, umowa zadatku, ojciec, zawarcie umowy, zawarcie umowy przedwstępnej, dolar, zamierzony cel świadczenia, wykonanie umowy, hipoteka obciążająca nieruchomości, zadatek w podwójnej wysokości, akt notarialny repertorium, pozwany, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, termin od umowy, pokwitowanie na kwotę, termin zawarcia przyrzeczonej umowy, żądanie zwrotu zadatku, suma, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, otrzymany zadatek
Zobacz»

I ACa 1587/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 17 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, pozwany, odstąpienie od umowy, zwrot zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zastrzeżenie zadatku, pozwany, zatrzymanie zadatku, odstąpienie od umowy, wykonanie umowy, kwota zadatku, zwrot zadatku, odszkodowanie na zasadach ogólnych, nienależyte wykonanie zobowiązania, odrębna instytucja prawna, pozorność umowy przedwstępnej, żądanie odszkodowania, szkoda, dział trzeci, podwójna kwota, razie zastrzeżeń, pierwsza instancja, podwójna wysokość, kara umowna
Zobacz»

VI ACa 1906/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 27 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

żądanie zwrotu zadatku, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, obowiązek zwrotu zadatku, nieruchomość, otrzymany zadatek, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • żądanie zwrotu zadatku, instytucja zadatku, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, modyfikacja umowy, obowiązek zwrotu zadatku, nieruchomość, termin zwrotu, otrzymany zadatek, pozwany, egzekucja w trybie, charakter zadatku, warunek zawarcia umowy, syndyk masy upadłości, warunkowa umowa, zobowiązanie do zwrotu, zwrot nieruchomości, roszczenie o zwrot zadatku, termin zawarcia umowy, upadłość likwidacyjna
Zobacz»

I C 584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

zwrot zadatku, umowa przedwstępna, umowa zadatku, odstąpienie od umowy, pozwany, strona druga
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, umowa przedwstępna, zastrzeżenie zadatku, przedmiot zadatku, umowa zadatku, odstąpienie od umowy, wykonanie robót budowlanych, termin rozpoczęcia robót, prowadząca działalność gospodarcza, pozwany, rozwiązanie umowy, pozwany zadatek, zadatek w podwójnej wysokości, kserokopia pisma, uzyskanie pozwolenia budowlanego, termin rozpoczęcia pracy, strona druga, zapłata sumy, wykonanie umowy, wino powoda
Zobacz»

I ACa 180/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 18 września 2020

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

zwrot zadatku, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, bieg terminu przedawnienia, zawezwanie do próby ugodowej, roszczenie o zwrot zadatku, sprawa o zawarcie, świadczenie na poczet, wniosek o zawezwanie, próba ugodowa w sprawie, funkcja zadatku, zastrzeżenie zadatku, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, wpływ na bieg, roszczenie z umowy przedwstępnej, nominalna wysokość, przedawnienie roszczeń, niepełnoletność, wykonanie umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży
Zobacz»

I ACa 851/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 9 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna, nieruchomość, bank, pozwany, zawarcie umowy, wykreślenie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa przedwstępna, promesa, nieruchomość, kredyt preferencyjny, uiszczenie zadatku, bank, pozwany, zawarcie umowy, uzyskanie kredytu, gotówka, wkład własny, rachunek, kwota zadatku, zawarcie umowy przedwstępnej, pełnomocnik, umowa pożyczki hipotecznej, wykreślenie hipoteki, przedmiot transakcji, biuro
Zobacz»

X Ga 114/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, pozwany, otrzymany zadatek, odstąpienie od umowy, sprzedaż nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, termin zawarcia umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa i faktura, ważność umowy przedwstępnej, najem, sprzedaż lokalu użytkowego, pozwany, otrzymany zadatek, polecenie przelewów, odstąpienie od umowy, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, sprawa karna, konieczny składnik, zachowanie ustawowych terminów wypowiedzenia, negocjacja, wpłacona kwota, część rozmowy, częsta rozmowa
Zobacz»

I ACa 418/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, zwrot zadatku, sprzedaż, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • charakter zadatku, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, gotówka, zawarcie umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zawarcie czynności prawnej, skuteczne ustanowienie, odmienne postanowienie umowne, dyspozytywny charakter, podwójna wysokość, brak odmiennych postanowień, pieniądz, sprzedaż, wpływ błędów, wola, cena, pozwany, formę przelewu, kredyt
Zobacz»

II Ca 640/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, umowa sprzedaży, sprzedaż nieruchomości, pozwany, zwrot zadatku, zawarcie umowy, zwyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, umowa sprzedaży, powierzchnia budynku, umowa sprzedaży nieruchomości, matka powódki, sprzedaż nieruchomości, pozwany, zadatek na poczet ceny, zwrot zadatku, zawarcie umowy, projekt umowy sprzedaży, legitymacja czynna powodów, sprzedawana nieruchomość, zawarcie umowy sprzedaży, zwyczaj, wola strony, zaliczka na poczet ceny, dom, zadatek na zakup, cena umowy sprzedaży
Zobacz»

I ACa 1167/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 10 maja 2017

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, nieruchomość, otrzymany zadatek, zwrot zadatku, pozwany, umowa sprzedaży, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy, nieruchomość, otrzymany zadatek, zwrot zadatku, pozwolenie na budowę, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, pozwany, zatrzymanie zadatku, nieruchomość sąsiednia, księga wieczysta, umowa sprzedaży, planowana inwestycja, decyzja o pozwoleniu, określony wpis, odstąpienie od umowy, warunek techniczny, zawinione postępowanie, termin zawarcia umowy, realizacja inwestycji
Zobacz»

II Ca 1221/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 28 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, odmienne zastrzeżenie umowne, zawarcie umowy, zwrot zadatku, pozwany, zwyczaj, odstąpienie od umowy, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zakup ziemi, odmienne zastrzeżenie umowne, zawarcie umowy, zwrot zadatku, wręczony zadatek, oświadczenie woli strony umowy, zadatek w podwójnej wysokości, sens oświadczenia woli, pozwany, funkcja zadatku, podwójna kwota zadatku, zwyczaj, odstąpienie od umowy, przekazane pieniądze, zadatek na poczet, znaczenie oświadczenia woli, nieruchomość, jednostronne oświadczenie woli, podstawowa funkcja
Zobacz»

I C 1537/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, otrzymany zadatek, zwrot zadatku, pozwany, umowa zadatku, sprzedaż nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, termin do zawarcia umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, otrzymany zadatek, zwrot zadatku, wyznaczenie terminów, roszczenie z umowy przedwstępnej, określenie przedmiotu umowy, numer działki, dzień zawarcia umowy przedwstępnej, pozwany, umowa zadatku, sprzedaż nieruchomości, element przedmiotowo istotny, kodeks cywilny, powierzchnia, nienależne świadczenie, strona umowy przedwstępna, istotne postanowienie umowy, dzień podpisania umowy sprzedaży
Zobacz»

III Ca 1953/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży, pozwany, odstąpienie od umowy, zawarcie, umowa zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, sprzedaż nieruchomości, oświadczenie o odstąpienia, wysokość zadatku, zatrzymanie zadatku, umowa sprzedaży, pozwany, hajduk, zaliczka na kupno, odstąpienie od umowy, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, cena sprzedaży, środek na zakup nieruchomości, zawarcie, aneks, kupno nieruchomości, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, zawarcie przyrzeczonej umowy, umowa zadatku, kserokopia koperty
Zobacz»

I ACa 647/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, istotne odstępstwo, pozwany, zawarcie umowy przedwstępnej, charakter zadatku, decyzja o pozwoleniu, budynek, budowa, nadzór budowlany, potrzebny dokument, data zawarcia umowy, pozwolenie na użytkowanie, nieruchomość, osnowa dokumentów, zeznanie strony, termin zawarcia umowy, kwota zadatku, dokonanie odbioru technicznego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: