Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
818

I C 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Klauzula wyłączności nie uprawnia do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych z czynnościami pośrednika.
Sygn. akt I C 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa W. W. przeciwko M. M. (1) i D. M. o zapłatę 6.974,00 zł orzeka: 1 umarza postępowanie w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty 2.134,00 zł (dwa tysiące sto trzydzieści cztery
Czytaj więcej»

I C 1/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego uznający je za sposób naprawienia szkody niemajątkowej.
Sygn. akt I C 1/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Czarnecki Protokolant: Olga Olech po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. (1) , O. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. G. (1) kwotę 5.500,00 zł ( pięć tysięcy pięćset złotych ) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-12-06

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego M.B. na rzecz powoda C.K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty; II umarza postępowanie co do kwoty 2950,00 zł ( dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych ); III w pozostałym zakresie powództwo oddala; IV zasądza od powoda (...)
Sygn. akt I C 3/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa C. K. przeciwko M. B. o zapłatę 5200,00 zł I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda C. K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie o
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 636 § 1 kc, zamawiający ma prawo żądać zwrotu różnicy pomiędzy wartością prac wykonanych przez przyjmującego zamówienie a kwotę, którą przekazał tytułem umówionego wynagrodzenia oraz żądać zwrotu kosztów naprawienia wad dzieła.
Sygn. akt I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Aleksandra Czaplicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa G. K. przeciwko J. W. o zapłatę 35.587,00 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda J. W. kwotę 35.586,08 zł (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotyc
Czytaj więcej»

I C 19/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie Sąd uznał, że brak jest przesłanek stwierdzających bezskuteczność uznania powództwa przez pozwanego
Sygn. akt I C 19/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2018r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – E. M. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. przeciwko P. C. o zapłatę orzeka: I wyrok zaoczny z dnia 21 marca 2018 r. utrzymuje w całości
Czytaj więcej»

I C 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem koniecznym wystąpienia szkody w samochodzie powodów było niedopatrzenie lub błąd mechanika dokonującego naprawę alternatora. Nieprawidłowy montaż paska wieloklinowego doprowadził do jego rozerwania, uszkodzenia osłony rozrządu, rozerwania paska rozrządu oraz uszkodzenia zaworów ssących i wydechowych silnika. Popełniony błąd przy (...)
Sygn. akt I C 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa K. B. , M. K. przeciwko J. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe (...) J. S. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego J. S. prowadząceg
Czytaj więcej»

I C 27/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2019-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podnoszona przez pozwanego okoliczność, że jest w trudnej sytuacji majątkowej nie zwalnia go od obowiązku spełnienia świadczenia, do czego zobowiązał się umową.
Sygn. akt I C 27/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko H. K. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego H. K. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
Sygn. akt I C 28/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa K. G. (1) przeciwko M. P. i D. W. o zapłatę 60000,00 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda K. G. (1) na rzecz pozwanego M. P. kwotę 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem
Czytaj więcej»

I C 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 476,98 zł ( czterysta siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy ) z tym, że: - kwotę 458,60 zł ( czterysta pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy ) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 2 marca 2015 r. do (...)
Sygn. akt I C 28/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w B. przeciwko W. B. o zapłatę 476,98 zł I zasądza od pozwanej W. B. na rzecz powoda Banku (...) S.A. w B. kwotę 476,98 zł ( czterysta siedemdziesiąt sześć zł
Czytaj więcej»

I C 29/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-06-04

Data publikacji: 2019-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana zaprzeczyła, aby łączyła ją umowa z której roszczenie wywodzi powód.
Sygn. akt I C 29/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019r.. w C. na rozprawie sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. J. o zapłatę orzeka: powództwo oddala. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonow
Czytaj więcej»