Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
845

I C 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Klauzula wyłączności nie uprawnia do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych z czynnościami pośrednika.
Sygn. akt I C 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa W. W. przeciwko M. M. (1) i D. M. o zapłatę 6.974,00 zł orzeka: 1 umarza postępowanie w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty 2.134,00 zł (dwa tysiące sto trzydzieści cztery
Czytaj więcej»

I C 1/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego uznający je za sposób naprawienia szkody niemajątkowej.
Sygn. akt I C 1/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Czarnecki Protokolant: Olga Olech po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. (1) , O. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. G. (1) kwotę 5.500,00 zł ( pięć tysięcy pięćset złotych ) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-12-06

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego M.B. na rzecz powoda C.K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty; II umarza postępowanie co do kwoty 2950,00 zł ( dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych ); III w pozostałym zakresie powództwo oddala; IV zasądza od powoda (...)
Sygn. akt I C 3/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa C. K. przeciwko M. B. o zapłatę 5200,00 zł I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda C. K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie o
Czytaj więcej»

I C 234/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala;
Sygn. akt I C 234/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko K. R. o wydanie rzeczy ruchomej powództwo oddala. Sygn. akt I C 234/18 UZASADNIENIE Powód M. W. w dniu 1 lutego 2018 r. wniósł pozew przeciwko K. R. , wnosząc o nakazanie
Czytaj więcej»

I Ns 209/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 209/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Patryk Burdecki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2015 r. w Ciechanowie sprawy z wniosku A. B. i M. B. z udziałem L. J. i J. B. (1) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że J. i J. małżonkowie B. nabyli przez zasiedzenie z dniem 30 października 1
Czytaj więcej»

I Ns 212/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I nakazać uzgodnienie treści księgi wieczystej KW … prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie z rzeczywistym stanem prawnym przez: 1. wykreślenie w dziale II „Własność” udziału w prawie przysługującego M.K.G. w wysokości 260407/300000 części i wpisanie udziału w prawie przysługującego M.K.G. w wysokości (...)
Sygn. akt I Ns 212/13 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. G. z udziałem S. i J. małż. R. oraz J. Ż. (1) o zniesienie współwłasności w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym postanawia: I nakazać uzgodnienie treści ks
Czytaj więcej»

I Ns 229/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedochowanie szczególnej formy czynności prawnej (formy aktu notarialnego) spowodowało, że nie doszło do przeniesienia prawa własności nieruchomości, ale na podstawie tej umowy doszło do objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne.
Sygn. akt I Ns 229/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – starszy sekretarz sądowy Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2017 r. w Ciechanowie sprawy z wniosku S. P. i M. P. z udziałem J. B. , M. B. (1) , A. W. (1) , A. W. (2) , J. K. i A. W. (3) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, że S. i M. małżonkowie (...) nab
Czytaj więcej»

I Ns 231/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o podział majątku wspólnego nie można wyłączyć możliwości zastosowania art. 5 kc.
Sygn. akt I Ns 231/14 POSTANOWIENIE Dnia 17 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Daniel Mychliński Protokolant - Olga Olech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w Ciechanowie sprawy z wniosku A. N. (1) z udziałem A. N. (2) o podział majątku wspólnego postanawia I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni A. N. (1) i uczestnika postępowania A. N. (2) wchodzą: 1 zabudowana nieruchomość położona w C
Czytaj więcej»

I Ns 243/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-08-22

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość, położona w P. gmina G., dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW … o wartości 313500,00 zł ( trzysta trzynaście tysięcy pięćset złotych ), stanowiąca przedmiot współwłasności wnioskodawczyni E.C. w 1/2 ( (...)
Sygn. akt I Ns 243/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant sądowy Anna Maria Butryn po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku E. C. z udziałem K. C. , A. G. , E. L. i A. L. o zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość, położona w P. gmina G. , dla której Sąd Rejon
Czytaj więcej»

I Ns 246/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-10-24

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. wniosek oddalić; 2. pozostawić wnioskodawcę i uczestniczkę postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Sygn. akt I Ns 246/19 POSTANOWIENIE Dnia 24 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem A. U. o odroczenie terminu zapłaty postanawia: 1 wniosek oddalić; 2 pozostawić wnioskodawcę i uczestniczkę postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałe
Czytaj więcej»