Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
870

I C 234/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala;
Sygn. akt I C 234/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko K. R. o wydanie rzeczy ruchomej powództwo oddala. Sygn. akt I C 234/18 UZASADNIENIE Powód M. W. w dniu 1 lutego 2018 r. wniósł pozew przeciwko K. R. , wnosząc o nakazanie
Czytaj więcej»

I C 261/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczne odstąpienie od umowy sprzedaży wywołuje ten skutek, że kupujący obowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy. Natomiast sprzedawca winien zwrócić otrzymaną cenę sprzedaży.
Sygn. akt I C 261/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Sylwia Gawarecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa M. N. przeciwko C. J. o zapłatę 470,00 zł orzeka: wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 5 czerwca 2015 r. w całości utrzymuje w mocy. I C 261/15 UZASADNIENIE Powód M. N. wniós
Czytaj więcej»

I C 279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: koszt naprawy samochodu uzasadniony technicznie i ekonomicznie wynosi 22.359,36 zł brutto, przy czym do naprawy konieczne jest użycie części oryginalnych, gdyż na rynku brak jest części alternatywnych
Sygn. akt I C 279/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o odszkodowanie orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. K. (1) kwotę 10847,31 zł (dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem
Czytaj więcej»

I C 283/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-07-23

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powoda Z.G. na rzecz pozwanej W.G. kwotę 320,00 zł ( trzysta dwadzieścia złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od powoda Z.G. kwotę 306,00 zł ( trzysta sześć złotych ) tytułem uzupełnienia kosztów procesu orzeczonych prawomocnymi postanowieniami (...)
Sygn. akt I C 283/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2019 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa Z. G. (1) przeciwko W. G. o przywrócenie posiadania I powództwo oddala; II zasądza od powoda Z. G. (1) na rzecz pozwanej W. G. kwotę 320,00 zł ( trzysta dwadzieścia złotych ) tytułem zwrotu kosztów za
Czytaj więcej»

I C 325/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ten, kto powołuje sie na przysługujące mu prawo, występując z żądaniem obowiązany jest udowodnić okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie.
Sygn. I C 325/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - protokolant Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) sp. z (...) . (...) z sidzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę orzeka powództwo oddala. Sygn. akt I C 325/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachó
Czytaj więcej»

I C 325/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-11-29

Data publikacji: 2019-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powoda KGPN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego K.P. – r. pr. I.K. tytułem wynagrodzenia kwotę 900,00 zł ( dziewięćset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy.
Sygn. akt I C 325/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko K. R. o zapłatę 2855,60 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W
Czytaj więcej»

I C 322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 27780,54 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze ) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 10 października 2013 r. do dnia zapłaty; II w pozostałym zakresie powództwo (...)
Sygn. akt I C 322/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) S. w G. przeciwko C. K. o zapłatę 27999,54 zł oraz sprawy z powództwa wzajemnego C. K. przeciwko (...) S. z siedzibą w G. o zapłatę kwoty 10000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty
Czytaj więcej»

I C 329/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej B. K. na rzecz powoda (...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa-akcyjna z siedzibą w W. kwotę 1 604,90 zł (jeden tysiąc sześćset cztery złotych dziewięćdziesiąt groszy), z tym że kwotę 1 396,40 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) z odsetkami umownymi w (...)
Sygn. akt I C 329/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamila Rzucidło-Sidorska Protokolant Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2016 roku w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa-akcyjna z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanej B. K. na rzecz powod
Czytaj więcej»

I C 342/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1217,00 zł ( jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Sygn. akt I C 342/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko E. Z. o zapłatę 5248,57 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) (...) w W. na rzecz pozwanej E. Z. kwotę 1217,00 zł ( jeden tysiąc dwieśc
Czytaj więcej»

I C 346/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-07-04

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego S.W. na rzecz powoda I.J.D.F. 1 FIZNFS w W. kwotę 3046,62 zł ( trzy tysiące czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty; II zasądza od pozwanego S.W. na rzecz powoda I.J.D.F. 1 FIZNFS w W. kwotę 630,00 zł ( sześćset trzydzieści (...)
Sygn. akt I C 346/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. przeciwko S. W. o zapłatę 3046,62 zł I zasądza od pozwanego S. W. na rzecz powoda (...) 1 Fundusz Inwe
Czytaj więcej»