Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
900

I C 115/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) S.A. uznał swoją odpowiedzialność z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC pozwanego i przyznał powodowi odszkodowanie w kwocie 16542,97 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony motocykl. Ubezpieczyciel przyznane odszkodowanie pomniejszył o 10% franszyzy redukcyjnej
Sygn. I C 115/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko K. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) (...) (...) K. K. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego K. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod
Czytaj więcej»

I C 117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie wykonując umowę powódka wytworzyła rzeczy i dostarczyła je pozwanemu Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie materiały medyczne.
Sygn. I C 117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko (...) w C. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. kwotę 7.072,26 zł (siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote
Czytaj więcej»

I C 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez (...)
Sygn. I C 135/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. sprawy z powództwa Miasto S. W. – Zarząd (...) w W. z siedzibą w W. przeciwko J. R. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanej J. R. na rzecz powoda Miasto S. W. – Zarząd (...) w W. z siedzibą w W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 134/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu jest mało prawdopodobne aby pozwany nie żądał zwrotu weksla, który sostał przez niego spłacony.
Sygn. akt I C 134/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – st. sek. sąd Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa E. L. przeciwko M. N. (1) o zapłatę 10.000,00 zł orzeka : I zasądza od pozwanego M. N. (1) na rzecz powódki E. L. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z odsetka
Czytaj więcej»

I C 135/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-04-08

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powodów J.G.C., A.O., A.C.R. i W.S.W. umowę sprzedaży udziału w wysokości ¼ ( jedna czwarta ) części we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w C. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/…, zawartą w formie aktu notarialnego rep. A nr … z dnia 14 października 2015 (...)
Sygn. akt I C 135/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sekr. sąd. Olga Olech po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództw J. C. , A. O. , A. R. i W. W. przeciwko T. W. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powodów J. C. , A. O. , A. R. i W. W. umowę sprzedaży udzia
Czytaj więcej»

I C 136/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie I C 444/16 zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r.; II zasądza od pozwanego E. B. H. C. Z. C. spółka jawna w S. na rzecz powoda S.S.W. w C. kwotę 40,00 zł ( (...)
Sygn. akt I C 136/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w C. przeciwko (...) spółka jawna w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 140/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – starszy sekretarz sądowy Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 8.128,08 zł orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 8.128,08 zł (osiem tysięcy sto d
Czytaj więcej»

I C 148/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2020-08-07

Data publikacji: 2020-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 148/20 UZASADNIENIE Powód Gmina Miejska C. w pozwie wniesionym w dniu 5 listopada 2019 r. wnosił o zasądzenie solidarnie od pozwanych E. L. , K. L. i R. L. kwoty 8559,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem czynszu za zajmowany lokal mieszkalny w okresie od stycznia 2017 r. do września 2019 r., w tym należności z tytułu zużycia wody oraz skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia 30 wr
Czytaj więcej»

I C 152/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-10-07

Data publikacji: 2019-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanej D.K. na rzecz powoda E-O S.A. w G. kwotę 5184,14 zł ( pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy ) z tym, że: - kwotę 138,31 zł ( sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2016 r. do dnia zapłaty; - kwotę 775,53 zł ( siedemset (...)
Sygn. akt I C 152/19 UZASADNIENIE W dniu 20 października 2017 r. do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego wpłynął pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (...) S.A. w G. przeciwko D. K. , którym domagał się od pozwanej zasądzenia kwoty 5184,14 zł, z tym że: - kwotę 138,31 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2016 r. do dnia zapłaty; - kwotę 775,53 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty; - k
Czytaj więcej»

I C 153/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powództwo oddala.
Sygn. akt I C 153/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko T. M. o zapłatę 60000,00 zł powództwo oddala; Sygn. akt I C 153/16 UZASADNIENIE W dniu 4 lutego 2016 r. wpłynął pozew R. W. przeciwko T. M. , którym domagał si
Czytaj więcej»