Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1013

I C 1066/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaniowego przez najemcę, który utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, lub przez innego użytkownika lokalu bez tytułu, powinno odpowiadać należnościom za najem danego lokalu
Sygn. akt I C 1066/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej C. przeciwko R. K. (1) o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego R. K. (1) na rzecz powoda Gminy Miejskiej C. kwotę 3063,78 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote siedemdzies
Czytaj więcej»

I C 1067/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W postępowaniu o naruszenie posiadania sąd bada tylko ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia. Ograniczony zakres rozpoznania sprawy wynika już z treści przepisu, który na marginesie niejako pozostawia kwestię prawidłowości stanu posiadania sprzed naruszenia i dobrej wiary naruszającego.
Sygn. akt I C 1067/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa S. G. przeciwko S. G. o przywrócenie posiadania orzeka I przywraca powodowi S. G. utraconego przez niego, wskutek naruszenia przez pozwaną S. G. , posiadania lokalu mieszkalnego położonego w C
Czytaj więcej»

I C 1070/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I umarza postępowanie co do kwoty 10819,70 zł ( dziesięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy ); II zasądza od pozwanego ... w C. na rzecz powódki A.S. kwotę 339,69 zł ( trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy ); III zasądza od pozwanego ... w C. na rzecz powódki A.S. kwotę 5358,00 zł ( pięć (...)
Sygn. akt I C 1070/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa A. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w W. (...) przeciwko (...) w C. o zapłatę 10819,70 zł, 10119,62 zł, 11000,07 zł I umarza postępowanie co do kwoty 10819,70 zł ( dziesięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 1073/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-10-05

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powództwo oddala.
Sygn. akt I C 1073/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko A. P. o zapłatę 232,20 zł powództwo oddala, Sygn. akt I C 1073/18 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z ogra
Czytaj więcej»

I C 1076/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania, wobec czego kwota niespłaconej należności głównej stała się wymagalna wraz z odsetkami umownymi z dniem 4 kwietnia 2013 r.
Sygn. I C 1076/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko P. K. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...) (...) w W. kwotę 13.819,84 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych
Czytaj więcej»

I C 1079/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-12-19

Data publikacji: 2019-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu powód wykazał zaistnienie wszystkich niezbędnych przesłanek odpowiedzialności pozwanego.
I Sygn. akt I C 1079/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. L. kwotę (...) ,05 (jeden tysiąc dwadzieścia siedem złotych pięć groszy) z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 1080/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z tych względów nawet dysponując bankowym tytułem egzekucyjny, na podstawie którego było już prowadzone postepowanie egzekucyjne, nabywca wierzytelności Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, jako nie będący bankiem, musiał wystąpić do Sądu o uzyskanie (...)
Sygn. akt I C 1080/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko C. K. o zapłatę orzeka I wyrok zaoczny z dnia 11 kwietnia 2017 r. utrzymuje w mocy w cało
Czytaj więcej»

I C 1082/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-04-17

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: z uwagi na to, że pozwany nie podjął żadnej inicjatywy dowodowej, nie zakwestionował skutecznie dochodzonego przez powoda roszczenia, jak również nie podważył wiarygodności, ani rzetelności przedłożonych przez powoda dokumentów, Sąd uznał, że powód wykazał istnienie zobowiązania.
Sygn. akt I C 1082/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: protokolant Milena Kołpak po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 10 294,41 zł (dzi
Czytaj więcej»

I C 1085/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie nie było przedmiotem sporu, że doszło do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, skutkującego obowiązkiem wypłaty przez pozwanego odszkodowania, natomiast sporna była jego wysokość.
Sygn. akt I C 1085/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) S.A. w W. o odszkodowanie orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. B. kwotę 1510 zł (jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych) z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 1085/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z perspektywy relacji powód – dłużnik była osobą trzecią, albowiem na skutek czynności prawnej zaskarżonej przez powoda wskazane wyżej prawa weszły do jej majątku osobistego, a o ile wierzyciel miał prawo prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków, o tyle nie mógł już jej prowadzić z majątku osobistego małżonki dłużnika.
Sygn. I C 1085/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w M. przeciwko B. R. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art.527 kc ) orzeka I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) sp. z o.o. w M. umowę małżeń
Czytaj więcej»