Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
799

I C 43/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 43/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – st. sek. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko S. S. i K. C. o zapłatę 4.628,61 zł orzeka: I zasądza solidarnie od pozwanych S. S. i K. C. na rzecz powoda M. K. (1) kwotę 1.527,40 zł (jeden tysiąc pięć
Czytaj więcej»

I C 57/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zawiadomienie skierowane do pozwanej na wskazany przez nią adres, zostało zwrócone po podwójnym awizowaniu przesyłki jako nieodebrane.
Sygn. akt I C 57/16 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Kopczyńska Protokolant Olga Olech po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku B. J. o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa (...) (...) y we W. przeciwko B. J. o zapłatę postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt I C 57/16 UZASADNIENIE Pozwana B. J. , reprezentowana przez pełnomocnika adwokata G. R. ,
Czytaj więcej»

I C 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2016-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwana nie zapłaciła składki Spółce z tego względu, że Spółka nie wykonuje żadnych prac na jej działkach.
Sygn. akt I C 76/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – st. sek. sąd Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa Związku Spółek (...) w S. przeciwko A. K. o zapłatę 495,00 zł orzeka : I zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powoda Związku Spółek (...) w S. kwotę 495,00 zł (czterysta dzi
Czytaj więcej»

I C 77/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie o zapłatę wynagrodzenia staje się wymagalne z chwilą dokonania czynności prawnej, której dotyczy zlecenie. W sytuacji gdy zlecona czynność prawna nie została dokonana, przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie, jeżeli wykaże, że dokonał wszelkich działań w celu wykonania umowy i dołożył w tym zakresie należytej staranności, (...)
Sygn. I C 77/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – sek. sądowy Monika Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko Gminie S. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Gminy S. przeciwko B. K. o zapłatę orzeka I. zasądza od pozwanej Gminy S. na rzecz powoda B. K. kwotę 6680 zł (sześć tysięcy sz
Czytaj więcej»

I C 82/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-07-09

Data publikacji: 2019-08-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powódki L.T. na rzecz pozwanego S.S.W. w C. kwotę 2717,00 zł ( dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2417,00 zł ( dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III koszty procesu orzeczone prawomocnymi postanowieniami z (...)
Sygn. akt I C 82/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa L. T. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zadośćuczynienie w kwocie 40000,00 zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki L. T. na rzecz pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwotę
Czytaj więcej»

I C 82/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 986,93 zł ( dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) z ustawowymi odsetkami od dnia 18 września 2014 r. do dnia zapłaty; II w pozostałym zakresie powództwo oddala; III zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 210,00 zł ( dwieście dziesięć złotych ) tytułem zwrotu (...)
Sygn. akt I C 82/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko D. Ż. o zapłatę 1087,81 zł I zasądza od pozwanego D. Ż. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 986,93 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy
Czytaj więcej»

I C 134/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu jest mało prawdopodobne aby pozwany nie żądał zwrotu weksla, który sostał przez niego spłacony.
Sygn. akt I C 134/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – st. sek. sąd Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa E. L. przeciwko M. N. (1) o zapłatę 10.000,00 zł orzeka : I zasądza od pozwanego M. N. (1) na rzecz powódki E. L. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z odsetka
Czytaj więcej»

I C 136/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie I C 444/16 zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 2 stycznia 2017 r.; II zasądza od pozwanego E. B. H. C. Z. C. spółka jawna w S. na rzecz powoda S.S.W. w C. kwotę 40,00 zł ( (...)
Sygn. akt I C 136/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w C. przeciwko (...) spółka jawna w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy, stanowiący prawomocny wyrok Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez (...)
Sygn. I C 135/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. sprawy z powództwa Miasto S. W. – Zarząd (...) w W. z siedzibą w W. przeciwko J. R. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanej J. R. na rzecz powoda Miasto S. W. – Zarząd (...) w W. z siedzibą w W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdzi
Czytaj więcej»

I C 140/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 140/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – starszy sekretarz sądowy Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 8.128,08 zł orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 8.128,08 zł (osiem tysięcy sto d
Czytaj więcej»