Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
813

I C 1417/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pacjent, który występuje z powództwem odszkodowawczym musi udowodnić podstawy swojego roszczenia, w tym także winę lekarza
Sygn. akt I C 1417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa Z. A. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę orzeka: I powództwo oddala; II nakazuje ściągnąć od powódki Z. A. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Ciechanow
Czytaj więcej»

I C 1425/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-05-14

Data publikacji: 2018-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 1425/17 UZASADNIENIE Powód M. M. wystąpił z pozwem przeciwko P. W. , żądając zasądzenia na swoją rzecz kwoty 14.590,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W swym pozwie podniósł, że dochodzona tym pozwem kwota to równowartość ceny samochodu marki N. (...) i dodatkowego osprzętu, które nabył od pozwanego P. W. . W związku z ujawnioną wadą tego samochodu, o
Czytaj więcej»

I C 1435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie została przedstawiona przez powoda umowa, której prawdziwości oraz rzetelności pozwana nie kwestionowała. Tym samym należy uznać, że powód wykazał istnienie zobowiązania. Natomiast pozwana nie udowodniła, że zwolniła się z ciążącego na niej zobowiązania.
Sygn. I C 1435/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Ewa Lis po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. przeciwko D. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. B. na rzecz powoda (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. kwotę 865,36 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć złotych tr
Czytaj więcej»

I C 1440/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego Z.K. na rzecz powoda P. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W.: - odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie, od kwoty 8943,62 zł ( osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy (...)
Sygn. akt I C 1440/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko Z. K. o zapłatę 8943,62 zł I zasądza od pozwanego Z. K. na rzecz powoda Prokura Niestandar
Czytaj więcej»

I C 1443/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-12-05

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanej N. M. na rzecz powoda P.P. S.A. w W. kwotę 10993,93 zł ( dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lipca 2019 r. do dnia zapłaty; II zasądza od pozwanej N. M. na rzecz powoda P.P. S.A. w W. kwotę 3900,00 zł ( trzy (...)
Sygn. akt I C 1443/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko N. M. o zapłatę 10993,93 zł I zasądza od pozwanej N. M. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 10993,93 zł ( dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dz
Czytaj więcej»

I C 1444/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-02-27

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14019,94 zł ( czternaście tysięcy dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze ) z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie, od dnia 24 maja 2017 r. do dnia zapłaty; II zasądza od (...)
Sygn. akt I C 1444/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant sądowy Lena Konwerska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. w upadłości likwidacyjnej w W. przeciwko M. M. o zapłatę 14019,94 zł I zasądza od pozwanego M. M. na rzecz powoda (...) w W. w upadłości likwidacyjnej w W. kwotę 14019,94 zł ( czt
Czytaj więcej»

I C 1698/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-01-09

Data publikacji: 2019-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarzut nie wykazania nabycia wierzytelności stwierdzonej prawomocnym wyrokiem nie może być skutecznie podnoszony w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego którym jest orzeczenie sądowe, wykonalności.
Sygn. akt I C 1698/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Olga Olech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2019 r. w C. sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, stanowiącego prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Mławie z dnia 30 września 2014 r. (sygn. akt I C 21/
Czytaj więcej»

I C 1726/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przerwanie biegu przedawnienia w związku z wytoczeniem powództwa przeciwko kupującemu, wywołało skutek także wobec jego spadkobierców.
Sygn. akt I C 1726/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Olga Olech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2018 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa Z. Z. przeciwko M. D. (1) i P. D. o zapłatę 30.201,44 zł orzeka: I zasądza solidarnie od pozwanych M. D. (1) i P. D. na rzecz powoda Z. Z. kwotę 17.591,17 zł (siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćd
Czytaj więcej»

I C 1732/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-05-23

Data publikacji: 2019-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego A.O. na rzecz powoda R. NSFIZ w K. kwotę 881,37 zł ( osiemset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści siedem groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty; II zasądza od pozwanego A.O. na rzecz powoda R. NSFIZ w K.kwotę 317,00 zł ( trzysta siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu (...)
Sygn. akt I C 1732/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa R. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K. przeciwko A. O. o zapłatę 881,37 zł I zasądza od pozwanego A. O. na rzecz powoda R. Niestandaryzowany Sekurytyzacy
Czytaj więcej»

I C 1769/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2018-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Trzyletni ogólny termin przedawnienia odnosi się do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Sygn. I C 1769/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: protokolant Milena Kołpak po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko G. M. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego (...) z siedzibą w L. o zapłatę orzeka; I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) we W. na rzecz p
Czytaj więcej»