Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
978

I C 1027/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie wykonując umowę powódka wytworzyła rzeczy i i dostarczyła je pozwanemu (...) materiały medyczne.
Sygn. I C 1027/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w P. przeciwko (...) w C. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) w C. (...) na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w P. kwotę 26.244,00 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 1029/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego ... w C. na rzecz powoda M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 10345,32 zł ( dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze ) z tym, że: - kwotę 927,72 zł ( dziewięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 (...)
Sygn. akt I C 1029/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) przeciwko (...) w C. o zapłatę 10345,32 zł oraz o zapłatę 10641,24 zł I zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Spół
Czytaj więcej»

I C 1043/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczne uprawnienie do władania rzeczą na podstawie umowy użyczenia czyni niezasadnym roszczenie o wydanie rzeczy.
Sygn. akt I C 1043/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) przeciwko K. B. o wydanie ruchomości orzeka: powództwo oddala. Sygn. akt I C 1043/15 UZASADNIENIE Powód (...) wniósł do Sądu Rejonowego w Ciechanowie pozew o nakazanie pozwan
Czytaj więcej»

I C 1047/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-05-14

Data publikacji: 2019-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie kwestionował wysokości dochodzonej pozwem kwoty. Ponadto przyznał, że dotychczas nie spłacił dochodzonej pozwem należności. Jako powód wskazał brak środków i zgłosił gotowość spłaty należności w ratach.
Sygn. I C 1047/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko P. L. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego P. L. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 4.047,52 zł (cztery tysiące czter
Czytaj więcej»

I C 1047/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-10-21

Data publikacji: 2021-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powoda E. – O. S.A. w G. na rzecz pozwanego M.B. kwotę 2140,80 zł ( dwa tysiące sto czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1817,00 zł ( jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III nakazuje Skarbowi Państwa (...)
Sygn. akt I C 1047/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 7 października 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko M. B. o zapłatę 7596,59 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) S.A. w G. na rzecz pozwanego M. B. kwotę 2140,80 zł ( dwa tysiące sto czterd
Czytaj więcej»

I C 1051/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-11-05

Data publikacji: 2019-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I I zasądza od pozwanej K.K. na rzecz powoda U.P. I. ( L.) S.A. w L. kwotę 1583,66 zł ( jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty; II zasądza od pozwanej K.K. na rzecz powoda U.P. I. ( L.) S.A. w L. kwotę (...)
Sygn. akt I C 1051/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) ( Luxembourg ) S.A. w Luksemburgu przeciwko K. K. (1) z d. K. o zapłatę 1583,66 zł I zasądza od pozwanej K. K. (2) na rzecz powoda (...) ( Luxembourg ) S.A. w Luksembur
Czytaj więcej»

I C 1064/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla wykazania swojego żądania strona powodowa dołączyła do pozwu jedynie umowę przelewu wierzytelności oraz załącznik do porozumienia zawartego między powodem a pierwotnym wierzycielem pozwanego, które miały stanowić dowód na poparcie wszystkich jego twierdzeń, jakie zawarł w pozwie.
Sygn. I C 1064/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna przeciwko B. R. (poprzednio Ł. ) o zapłatę orzeka I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) Spółka Akcyjna na rzecz pozwanego B. R. (poprzednio Ł. ) kwotę
Czytaj więcej»

I C 1066/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaniowego przez najemcę, który utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, lub przez innego użytkownika lokalu bez tytułu, powinno odpowiadać należnościom za najem danego lokalu
Sygn. akt I C 1066/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej C. przeciwko R. K. (1) o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego R. K. (1) na rzecz powoda Gminy Miejskiej C. kwotę 3063,78 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote siedemdzies
Czytaj więcej»

I C 1067/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W postępowaniu o naruszenie posiadania sąd bada tylko ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia. Ograniczony zakres rozpoznania sprawy wynika już z treści przepisu, który na marginesie niejako pozostawia kwestię prawidłowości stanu posiadania sprzed naruszenia i dobrej wiary naruszającego.
Sygn. akt I C 1067/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa S. G. przeciwko S. G. o przywrócenie posiadania orzeka I przywraca powodowi S. G. utraconego przez niego, wskutek naruszenia przez pozwaną S. G. , posiadania lokalu mieszkalnego położonego w C
Czytaj więcej»

I C 1070/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I umarza postępowanie co do kwoty 10819,70 zł ( dziesięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy ); II zasądza od pozwanego ... w C. na rzecz powódki A.S. kwotę 339,69 zł ( trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy ); III zasądza od pozwanego ... w C. na rzecz powódki A.S. kwotę 5358,00 zł ( pięć (...)
Sygn. akt I C 1070/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa A. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w W. (...) przeciwko (...) w C. o zapłatę 10819,70 zł, 10119,62 zł, 11000,07 zł I umarza postępowanie co do kwoty 10819,70 zł ( dziesięć tysięcy
Czytaj więcej»