Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1118

I Ns 88/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M.D. i uczestnika postępowania D.D. wchodzą: 1. lodówka o wartości 600,00 zł ( sześćset złotych ); 2. szafa o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 3. odkurzacz piorący o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 4. regał o wartości 1400,00 zł ( jeden tysiąc czterysta złotych ); 5. (...)
Sygn. akt I Ns 88/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. D. z udziałem D. D. o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. D. i uczestnika postępowania D. D. wchodzą: 1. lodówka A. o wartości 600,00 zł ( sześćset zło
Czytaj więcej»

I Ns 90/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-08-01

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 7. Teza orzeczenia: I ustalić, że w skład spadku po W.B.N. chodzą: 1. Prawo własności nieruchomości położonej w Z. dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW …. o wartości 25000,00 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych ); 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym nr … prowadzonym przez Bank (...)
Sygn. akt I Ns 90/18 POSTANOWIENIE Dnia 1 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku K. N. z udziałem H. K. o dział spadku po W. N. postanawia: I ustalić, że w skład spadku po W. N. chodzą: 1 Prawo własności nieruchomości położonej w Z. , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi
Czytaj więcej»

I Ns 69/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2022-07-26

Data publikacji: 2022-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 69/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2022 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. K. z udziałem M. A. o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. K. i uczestnika postępowania M. A. wchodzą: 1 piekarnik A. o wartości 750,00 zł ( si
Czytaj więcej»

I Ns 63/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I wniosek oddalić; II zasądzić od wnioskodawczyń A. E.B. – M. i B. M.K. solidarnie na rzecz uczestnika postępowania J. R.B. – R. kwotę 2417,00 zł ( dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od wnioskodawczyń A. E.B. – M. i B. M.K. solidarnie kwotę (...)
Sygn. akt I Ns 63/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku A. M. i B. K. z udziałem J. R. o zasiedzenie postanawia: I wniosek oddalić; II zasądzić od wnioskodawczyń A. M. i B. K. solidarnie na rzecz uczestnika postępowania J. R. kwotę 2417,00 zł ( dwa tysiące czterysta
Czytaj więcej»

I Ns 69/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-09-06

Data publikacji: 2021-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 69/21 UZASADNIENIE Wnioskodawca małoletni K. K. (1) reprezentowany przez przedstawicieli ustawowych J. K. i S. K. (1) - rodziców wystąpił w dniu 17 lutego 2021 r. do Sądu Rejonowego w Ciechanowie z wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza po babce S. K. (2) w następstwie upływu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku. Jednocześnie wnosił o przyjęcie jego oświadczenia o odrzuceniu spadku po S. K. (2) . Pos
Czytaj więcej»

I Ns 81/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-12-05

Data publikacji: 2019-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni B.G. i uczestnika postępowania M.G. wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w C. przy ul. B. 5, wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „M.” w C. o wartości 97000,00 zł ( dziewięćdziesiąt siedem (...)
Sygn. akt I Ns 81/18 POSTANOWIENIE Dnia 5 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku B. G. z udziałem M. G. oraz Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni B. G. i uczestnika postępowan
Czytaj więcej»

I Ns 97/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-01-24

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I odmówić zatwierdzenia uchylenia się przez wnioskodawcę J.N. od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po K.N. z d. A. c. E. i W. z d. W., zmarłej dnia 17 lipca 2014 r. w C., ostatnio stale zamieszkałej w C. gmina C.; II pozostawić wnioskodawcę i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach (...)
Sygn. akt I Ns 97/18 POSTANOWIENIE Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Lidia Grzelak Protokolant sądowy Olga Olech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. w C. sprawy z wniosku J. N. z udziałem (...) Bank S.A. w W. i I. N. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku postanawia: I odmówić zatwierdzenia uchylenia się przez wnioskodawcę J. N. od skutków prawnych nie z
Czytaj więcej»

I Ns 98/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni D. K. (1) i uczestnika postępowania A. K. (1) wchodzą: 1. samochód osobowy marki H. (...) nr rej. (...) o wartości 9700,00 zł ( dziewięć tysięcy siedemset złotych ); 2. skuter elektryczny o wartości 360,00 zł ( trzysta sześćdziesiąt złotych ); 3. dwa rowery o łącznej wartości 400,00 (...)
Sygn. akt I Ns 98/14 POSTANOWIENIE Dnia 12 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku D. K. (1) z udziałem A. K. (1) o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni D. K. (1) i uczestnika postępowania A. K. (1) wchodzą: 1. samochód osobowy marki H.
Czytaj więcej»

I Ns 105/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedmiotem posiadania przy zasiedzeniu nie jest rzecz jako taka, lecz prawo własności lub inne prawo rzeczowe odnoszące się do rzeczy, ponieważ o posiadaniu w znaczeniu prawnym można mówić tylko jako o posiadaniu podmiotowego prawa do rzeczy nie zaś o rzeczy jako takiej.
Sygn. akt I Ns 105/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Kopczyńska Protokolant Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w R. z udziałem Gminy R. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: I oddalić wniosek; II nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Ciechanowie) od wnioskodawcy Gminnej Spółd
Czytaj więcej»

I Ns 116/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w (...) nie jest samoistnym posiadaczem nieruchomości, a jedynie bezpłatnie użytkuje lokal stanowiący część sklepową budynku.
Sygn. akt I Ns 116/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Kopczyńska Protokolant Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w R. z udziałem Gminy R. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: I oddalić wniosek; II nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Ciechanowie od wnioskodawcy Gminnej Spółdzieln
Czytaj więcej»