Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1004

I C 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Klauzula wyłączności nie uprawnia do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych z czynnościami pośrednika.
Sygn. akt I C 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa W. W. przeciwko M. M. (1) i D. M. o zapłatę 6.974,00 zł orzeka: 1 umarza postępowanie w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty 2.134,00 zł (dwa tysiące sto trzydzieści cztery
Czytaj więcej»

I C 1/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego uznający je za sposób naprawienia szkody niemajątkowej.
Sygn. akt I C 1/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Czarnecki Protokolant: Olga Olech po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa B. G. (1) , O. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. G. (1) kwotę 5.500,00 zł ( pięć tysięcy pięćset złotych ) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-12-06

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego M.B. na rzecz powoda C.K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty; II umarza postępowanie co do kwoty 2950,00 zł ( dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych ); III w pozostałym zakresie powództwo oddala; IV zasądza od powoda (...)
Sygn. akt I C 3/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa C. K. przeciwko M. B. o zapłatę 5200,00 zł I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda C. K. kwotę 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie o
Czytaj więcej»

I C 16/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-11-30

Data publikacji: 2022-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 16/21 UZASADNIENIE Powód M. K. wniósł do Sądu Rejonowego w Ciechanowie pozew przeciwko T. S. (1) , T. S. (2) i S. S. , żądając nakazania pozwanym zaniechania dalszych naruszeń prawa własności nieruchomości, stanowiącej jego własność, położonej w O. gm. G. , stanowiącej działkę nr (...) , dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadzi księgę wieczystą nr (...) , polegających na przechodzeniu i przejeżdżaniu po w/w nieruchomości. Pozwani T. S. (1) , T. S. (2) i S. S. wnosili o oddalenie powódz
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 636 § 1 kc, zamawiający ma prawo żądać zwrotu różnicy pomiędzy wartością prac wykonanych przez przyjmującego zamówienie a kwotę, którą przekazał tytułem umówionego wynagrodzenia oraz żądać zwrotu kosztów naprawienia wad dzieła.
Sygn. akt I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Aleksandra Czaplicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2016 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa G. K. przeciwko J. W. o zapłatę 35.587,00 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda J. W. kwotę 35.586,08 zł (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotyc
Czytaj więcej»

I C 17/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-06-24

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. powództwo oddala; 2. zasądza od powoda BNP P. B.P. S.A. w W. na rzecz pozwanej P.M. kwotę 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Sygn. akt I C 17/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko P. M. o zapłatę 28936,99 zł 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda (...) Bank (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej P. M. kwotę 3617,00 zł ( trzy
Czytaj więcej»

I C 17/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-07-19

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 17/21 UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2020 r. powód (...) Bank (...) S.A. w W. wystąpił do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko P. M. , wnosząc o zasądzenie kwoty 28936,99 zł. Ponadto powód wnosił o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w dniu 15 maja 2020 r. w sprawie VI Nc-e (...) wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawc
Czytaj więcej»

I C 19/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2018-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie Sąd uznał, że brak jest przesłanek stwierdzających bezskuteczność uznania powództwa przez pozwanego
Sygn. akt I C 19/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2018r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – E. M. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. przeciwko P. C. o zapłatę orzeka: I wyrok zaoczny z dnia 21 marca 2018 r. utrzymuje w całości
Czytaj więcej»

I C 22/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-05-25

Data publikacji: 2021-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanej J.H.R. na rzecz powoda E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3528,81 zł ( trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy ) z tym, że: - kwotę 2573,00 zł ( dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote ) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia (...)
Sygn. akt I C 22/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko J. R. o zapłatę 3528,81 zł I zasądza od pozwanej J. R. na rzecz powoda (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kw
Czytaj więcej»

I C 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Warunkiem koniecznym wystąpienia szkody w samochodzie powodów było niedopatrzenie lub błąd mechanika dokonującego naprawę alternatora. Nieprawidłowy montaż paska wieloklinowego doprowadził do jego rozerwania, uszkodzenia osłony rozrządu, rozerwania paska rozrządu oraz uszkodzenia zaworów ssących i wydechowych silnika. Popełniony błąd przy (...)
Sygn. akt I C 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa K. B. , M. K. przeciwko J. S. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe (...) J. S. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego J. S. prowadząceg
Czytaj więcej»