Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1072

I Ns 209/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 209/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – Patryk Burdecki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2015 r. w Ciechanowie sprawy z wniosku A. B. i M. B. z udziałem L. J. i J. B. (1) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że J. i J. małżonkowie B. nabyli przez zasiedzenie z dniem 30 października 1
Czytaj więcej»

I Ns 212/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I nakazać uzgodnienie treści księgi wieczystej KW … prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie z rzeczywistym stanem prawnym przez: 1. wykreślenie w dziale II „Własność” udziału w prawie przysługującego M.K.G. w wysokości 260407/300000 części i wpisanie udziału w prawie przysługującego M.K.G. w wysokości (...)
Sygn. akt I Ns 212/13 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. G. z udziałem S. i J. małż. R. oraz J. Ż. (1) o zniesienie współwłasności w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym postanawia: I nakazać uzgodnienie treści ks
Czytaj więcej»

I Ns 214/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-02-02

Data publikacji: 2021-06-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: I stwierdza, że spadek po K.N. s. M. i I. z d. N., zmarłym dnia … 2019 r. w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w C., na podstawie ustawy nabył z dobrodziejstwem inwentarza syn D.N. w całości; II pozostawia wnioskodawcę i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Sygn. akt I Ns 214/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2021 r. w C. sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C. o stwierdzenie nabycia spadku po K. N. I stwierdza, że spadek po K. N. s. M. i I. z d. N. , zmarłym dnia 30 listopada 2019 r. w Ł. , ostatnio stale zamieszkałym w C. , na podstawie ustawy nab
Czytaj więcej»

I Ns 214/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-06-22

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 214/20 UZASADNIENIE Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w C. wystąpił o stwierdzenie praw do spadku po K. N. , zmarłej dnia 30 listopada 2019 r. w Ł. , ostatnio stale zamieszkałym w C. . Uzasadniając swój interes prawny w złożeniu wniosku, wnioskodawca wyjaśnił, iż posiada wobec spadkodawcy wierzytelności z tytułu opłat za lokal mieszkalny, do którego przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego z tytułu dziedziczenia po żonie J. N. . Uczestnik
Czytaj więcej»

I Ns 229/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedochowanie szczególnej formy czynności prawnej (formy aktu notarialnego) spowodowało, że nie doszło do przeniesienia prawa własności nieruchomości, ale na podstawie tej umowy doszło do objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne.
Sygn. akt I Ns 229/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – starszy sekretarz sądowy Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2017 r. w Ciechanowie sprawy z wniosku S. P. i M. P. z udziałem J. B. , M. B. (1) , A. W. (1) , A. W. (2) , J. K. i A. W. (3) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, że S. i M. małżonkowie (...) nab
Czytaj więcej»

I Ns 231/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o podział majątku wspólnego nie można wyłączyć możliwości zastosowania art. 5 kc.
Sygn. akt I Ns 231/14 POSTANOWIENIE Dnia 17 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Daniel Mychliński Protokolant - Olga Olech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w Ciechanowie sprawy z wniosku A. N. (1) z udziałem A. N. (2) o podział majątku wspólnego postanawia I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni A. N. (1) i uczestnika postępowania A. N. (2) wchodzą: 1 zabudowana nieruchomość położona w C
Czytaj więcej»

I Ns 241/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2022-05-12

Data publikacji: 2022-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M.Ż. i uczestnika postępowania R.Ż. wchodzą: 1. zabudowana nieruchomość położona w C. dla której Sąd Rejonowy w C. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/000… o wartości 565670,00 zł ( pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych (...)
Sygn. akt I Ns 241/20 POSTANOWIENIE Dnia 12 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy O. W. po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. Ż. z udziałem R. Ż. o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. Ż. i uczestnika postępowania R. Ż. wchodzą: 1 zabudowana nieruchomość położona w C. , dla której Sąd Rejonow
Czytaj więcej»

I Ns 243/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-08-22

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość, położona w P. gmina G., dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW … o wartości 313500,00 zł ( trzysta trzynaście tysięcy pięćset złotych ), stanowiąca przedmiot współwłasności wnioskodawczyni E.C. w 1/2 ( (...)
Sygn. akt I Ns 243/14 POSTANOWIENIE Dnia 22 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant sądowy Anna Maria Butryn po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku E. C. z udziałem K. C. , A. G. , E. L. i A. L. o zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość, położona w P. gmina G. , dla której Sąd Rejon
Czytaj więcej»

I Ns 246/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-10-24

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. wniosek oddalić; 2. pozostawić wnioskodawcę i uczestniczkę postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Sygn. akt I Ns 246/19 POSTANOWIENIE Dnia 24 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Lidia Grzelak Protokolant sądowy Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem A. U. o odroczenie terminu zapłaty postanawia: 1 wniosek oddalić; 2 pozostawić wnioskodawcę i uczestniczkę postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałe
Czytaj więcej»

I Ns 247/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla rozstrzygnięcia sprawy o zasiedzenie nieruchomości pierwszorzędne znaczenie mają okoliczności pozwalające ustalić, czy i w jakim czasie nieruchomość znajdowała się we władaniu osoby ubiegającej się o zasiedzenie oraz jaka była wola tej osoby w aspekcie sprawowania władztwa właścicielskiego bądź z zamiarem innym.
Sygn. akt I Ns 247/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Kopczyńska Protokolant sekretarz Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z wniosku B. L. i Z. L. z udziałem A. U. (1) i Z. U. (1) o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawców B. L. i Z. L. solidarnie na rzecz uczestników A. U. (1) i Z. U. (1) solidarni
Czytaj więcej»