Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1026

I C 444/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie wykonując umowę powódka wytworzyła rzeczy i dostarczyła je pozwanemu (...) materiały medyczne.
Sygn. I C 444/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) H. C. Z. (...) spółka jawna w S. przeciwko (...) w C. o zapłatę orzeka I zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) H. C. Z. (...) spółka jawna w S. kwotę 1
Czytaj więcej»

I C 445/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedmiotem sporu była zasadność podniesienia kwoty opłaty rocznej.
Sygn. akt I C 445/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) sp. z oo . w M. przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście C. o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona, orzeka I ustal
Czytaj więcej»

I C 462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9018,58 zł ( dziewięć tysięcy osiemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy ) z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia zapłaty; II zasądza od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe od kwoty 13949,24 zł ( trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści (...)
Sygn. akt I C 462/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) w C. o zapłatę 13949,24 zł I zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc
Czytaj więcej»

I C 459/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dostawca i przyjmujący zamówienie nie odpowiada, jeżeli rzecz została wytworzona, a dzieło wykonane zgodnie z zamówieniem.
Sygn. akt I C 459/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Daniel Mychliński Protokolant - starszy sekr. sądowy Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa spółki (...) , K. R. , (...) spółka jawna w P. przeciwko A. J. o zapłatę 1.686,50 zł i z powództwa wzajemnego A. J. przeciwko spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -
Czytaj więcej»

I C 466/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W myśl zatem ogólnych zasad to na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniających jego roszczenie
Sygn. I C 466/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko R. J. (1) o odszkodowanie i zadośćuczynienie orzeka I uchyla wyrok zaoczny z dnia 10 września 2014 r.; II powództwo oddala; III odstępuje od obciążenia pozwanego
Czytaj więcej»

I C 466/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-08-14

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
Sygn. I C 466/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w C. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: stażysta Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. w C. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o z siedzibą w W. przeciwko (...) w C. (...) o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego (...) w C. (...) na rzecz powoda (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. kwotę 46 045 (czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 470/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 470/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Kamila Rzucidło-Sidorska Protokolant Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Ciechanowie sprawy z powództwa V. (...) z siedzibą w W. przeciwko K. S. (1) , K. S. (2) o zapłatę 12 003,44 zł I . zasądza od pozwanego K. S. (3) i pozwanej K. S. (2) solidarnie na rzecz powoda V. (...) z siedzibą w W. kwotę 12 003,44 zł
Czytaj więcej»

I C 478/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 478/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamila Rzucidło-Sidorska Protokolant Olga Olech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017 roku w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. (...) o zapłatę ORZEKA: I. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. (...) na rzecz powoda (...)
Czytaj więcej»

I C 480/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 480/16 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. wniósł w dniu 10 listopada 2015 roku pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, domagając się zasądzenia od pozwanego Ł. Ż. kwoty 2 444,70 złotych, w tym: - kwoty 2 000 złotych tytułem kapitału wraz z odsetkami umownymi w wysokości 4-krotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 30 września 2015 roku do dnia zapłaty; - kwoty 180
Czytaj więcej»

I C 481/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego (...) na rzecz powoda (...) kwotę 2 452,30 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy), z tym że kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku, nie wyższymi niż stopa odsetek maksymalnych (...)
Sygn. akt I C 481/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamila Rzucidło-Sidorska Protokolant Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2016 roku w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa-akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (..
Czytaj więcej»