Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1147

IV P 19/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2020-07-24

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 19/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak Ławnicy: Jan Stanisław Kołakowski, Maria Magdalena Wróblewska Protokolant: sekretarka Monika Goryszewska po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2020 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko Urzędowi Miasta M. o ustalenie zatrudnienia na czas nieokreślony I Ustala, że umowa o pracę zawarta w dniu 04 sty
Czytaj więcej»

IV P 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2015-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Marciniak Ławnicy: Barbara Skawińska, Urszula Wojdyło Protokolant: Dorota Stefańska po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko (...) Sp. z o.o. w C. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę I Oddala powództwo; II Zasądza od powoda Ł. B.
Czytaj więcej»

IV P 62/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-02-08

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 62/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Marciniak Protokolant: Dorota Stefańska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016r . w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa R. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego I. ustala, że zdarzenie z dnia 03 stycznia 2012r., zaistniałe w miejsc
Czytaj więcej»

IV P 27/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 27/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Marciniak Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Kosmala po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) Sp. z o.o. w S. o uchylenie kary porządkowej I Oddala powództwo; II Zasądza od powoda A. R. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia zło
Czytaj więcej»

IV P 64/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2022-10-26

Data publikacji: 2022-11-02

trafność 100%

Sygn. akt IV P 64/21 UZASADNIENIE Powódka B. O. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, pozwem z dnia 19 lipca 2022r., wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego A. K. odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w kwocie 3.500,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wydania wyroku oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2019,2020 i 2021 rok w kwocie 9.331,84 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu, a ponadt
Czytaj więcej»

IV P 69/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2020-11-02

Data publikacji: 2020-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 69/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak Protokolant: stażysta Olga Witkowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2020r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w M. o uchylenie kary porządkowej upomnienia I Uchyla karę porządkową upomnienia nałożoną na powódkę E. R. w dniu 16 kwietnia 2020r.
Czytaj więcej»

IV P 76/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 76/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Marciniak Ławnicy: Irena Wiśniewska, Zofia Grażyna Tomporowska Protokolant: stażysta Larysa Gesek po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2018r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w C. o ustalenie pozostawania w stosunku pracy, o dopuszczenie do pracy I ustala, że powód Z.
Czytaj więcej»

IV P 78/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 78/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Marciniak Ławnicy: Urszula Wojdyło, Beata Zwierzchowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Stefańska po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa P. F. przeciwko (...) Urzędowi Wojewódzkiemu w W. o przywrócenie do pracy I Oddala powództwo; II Zasądza od powódki P. F. na rzecz pozwaneg
Czytaj więcej»

IV P 64/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2022-10-03

Data publikacji: 2022-11-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 64/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2022r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak Protokolant: Marzena Stańczak po rozpoznaniu w dniu 21 września 2022r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa B. O. przeciwko A. K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy I. Zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powódki B. O.
Czytaj więcej»

IV P 98/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-02-17

Data publikacji: 2021-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 98/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2021r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak Ławnicy: Stanisław Chmieliński, Maria Magdalena Wróblewska Protokolant: sekretarka Olga Witkowska po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2021r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. J. (1) przeciwko Zespołowi (...) w K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy I Zasądza od pozwanego Zesp
Czytaj więcej»