Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
963

I C 219/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Droga tego procesu przysługuje dłużnikowi w celu obrony przed postępowaniem egzekucyjnym w wypadku, gdy postępowanie to narusza jego prawa podmiotowe-wynikające z prawa materialnego, a nie gdy zostało naruszone tylko prawo formalne.
Sygn. akt: I C 219/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie, I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: Lidia Kopczyńska Ławnicy: Protokolant: Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 11-10-2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko M. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności orzeka 1. powództwo oddala; 2. odstępuję od obciążenia powoda opłatą sądową, której dotychczas nie uiścił. Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powoda K.B. na rzecz pozwanego Ł.P. kwotę 917,00 zł ( dziewięćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III zasądza od powoda K.B. na rzecz interwenienta ubocznego … w W. kwotę 1055,74 zł ( jeden tysiąc pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze ) tytułem zwrotu (...)
Sygn. akt I C 221/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Ł. P. z udziałem interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) w W. o zapłatę 4200,00 zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda K. B. na rzecz pozwanego Ł. P. kwotę
Czytaj więcej»

I C 227/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na rynku skupowym produktów rolnych nie obowiązują ceny urzędowe, a więc producent płodów rolnych może dowolnie wybrać zakład prowadzący skup. Jednakże dla każdego produktu rolnego obowiązują normy jakościowe surowca, które moją wpływ na ustalaną cenę.
Sygn. akt I C 227/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Patryk Burdecki po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa T. G. (1) przeciwko J. A. o zapłatę orzeka I powództwo oddala; II nakazuje ściągnąć od powoda T. G. (1) na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Ciechanowie) kwotę 106,91 zł (sto sześć złot
Czytaj więcej»

I C 222/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z przeprowadzonych przez Sąd ustaleń wynika, że kierowca tego samochodu ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia wynikłe z kolizji z 24 czerwca 2016r. co równocześnie skutkuje odpowiedzialnością pozwanego za skutki zdarzenia.
Sygn. akt I C 222/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – Milena Kołpak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 r. w C. sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 43100 zł (czterdzieści trzy tysiące sto złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»

I C 225/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2020-11-25

Data publikacji: 2021-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Słusznym jest odniesienie wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości lokalowej do wysokości czynszu najmu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu
Sygn. akt I C 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – sędzia Daniel Mychliński Protokolant – starszy sekretarz sądowy Dorota Łęgowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2020 r. w C. sprawy z powództwa S. D. przeciwko B. D. (1) i P. D. o zapłatę 6.524,24 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanych B. D. (1) i P. D. na rzecz powoda S. D. kwotę 4.200,00 zł (cztery tysiące dwi
Czytaj więcej»

I C 230/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda (...) kwotę 7 806,90 zł (siedem tysięcy osiemset sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku, nie wyższymi niż stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 13 listopada 2015 roku do (...)
Sygn. akt I C 230/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamila Rzucidło-Sidorska Protokolant Ewelina Goryszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2016 roku w Ciechanowie sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko D. S. o zapłatę I . zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda (...) we W. kwotę 7 806,90 zł (siedem tysięcy osiemset sześć złotych dziewięćdzie
Czytaj więcej»

I C 234/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo oddala;
Sygn. akt I C 234/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko K. R. o wydanie rzeczy ruchomej powództwo oddala. Sygn. akt I C 234/18 UZASADNIENIE Powód M. W. w dniu 1 lutego 2018 r. wniósł pozew przeciwko K. R. , wnosząc o nakazanie
Czytaj więcej»

I C 235/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-08-12

Data publikacji: 2021-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od powódki M.K. na rzecz pozwanej U.M. kwotę 4106,30 zł ( cztery tysiące sto sześć złotych trzydzieści groszy ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III nakazuje Skarbowi Państwa wypłacić powódce M.K. kwotę 501,10 zł ( (...)
Sygn. akt I C 235/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko U. M. o zapłatę 50000,00 zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanej U. M. kwotę 4106,30 zł ( cztery tysiące sto sześć złotych trzyd
Czytaj więcej»

I C 235/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie wykonując umowę powódka wytworzyła rzeczy i dostarczyła je pozwanemu (...) materiały medyczne.
Sygn. I C 235/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. w B. przeciwko (...) w C. (...) o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) w C. (...) na rzecz powoda (...) sp. z o. o. w B. kwotę 18 139,30 zł (osiemnaście
Czytaj więcej»

I C 235/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-10-10

Data publikacji: 2019-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I pozbawia wykonalności ugodę zawartą pomiędzy A.S.K. i D.M.K. a U.F.G. w W. przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie dnia … r. w sprawie …, zaopatrzoną w klauzulę wykonalności dnia 10 maja 2001 r., co do kwoty 3622,39 zł ( trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote trzydzieści dziewięć groszy ) tytułem części odsetek ustawowych od kwoty 3456,93 (...)
Sygn. akt I C 235/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa A. K. i D. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności ugodę zawartą pomiędzy A. K. i D. K. a
Czytaj więcej»