Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
918

I C 589/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odnośnie lodówki i telewizora pozwany przyznał, iż stanowiły własność powódki oraz potwierdził, iż w dalszym ciągu są w jego posiadaniu.
Sygn. akt I C 589/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko W. F. o wydanie rzeczy ruchomych orzeka I nakazuje pozwanemu W. F. aby wydał powódce S. D. następujące ruchomości: lodówkę marki (...) albo zapłacił kwotę 560 zł (pięćset sześćd
Czytaj więcej»

I C 591/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 591/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – protokolant sądowy Anna Maria Butryn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2017 r. w Ciechanowie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 74.987,17 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki W. S. kwotę 7.279,42
Czytaj więcej»

I C 595/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak zdolności procesowej może być przyczyną odrzucenia pozwu tylko wtedy, gdy występuje po stronie powodowej. Wtedy bowiem czynność procesowa, jaką było wniesienie pozwu, dotknięta jest wadą wywołującą jej nieważność i nieważność całego ewentualnego postępowania.
Sygn. akt I C 595/14 POSTANOWIENIE Dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Lidia Kopczyńska Protokolant Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa A. D. (1) , A. D. (2) przeciwko A. D. (3) o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu postanawia: I odrzucić pozew; II przyznać kuratorowi małoletniego powoda A. D. (2) – adw. C. S. kwotę 2.400,00 zł (
Czytaj więcej»

I C 600/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-05-28

Data publikacji: 2019-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 600/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant – Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. w C. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w B. przeciwko M. T. o zapłatę orzeka I nakaz zapłaty z dnia 13 grudnia 2017 r. wydany w postępowaniu nakazowym w sprawie I Nc 2968/17 uchyla i powództwo oddala;; I
Czytaj więcej»

I C 604/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie powód, cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia, a pozwana wyraziła na to zgodę.
Sygn. I C 604/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Kopczyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko J. N. (2) o zakazanie naruszania prawa własności postanawia 1 Umorzyć postępowania w sprawie; 2 Odstąpić od obciążania stron częścią opłaty sądowej , od której powód był zwol
Czytaj więcej»

I C 605/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypowiedzenie umowy najmu powinno być dokonane w taki sposób, w wyniku takiego zachowania aby ujawniło taką wolę w sposób dostateczny.
Sygn. akt I C 605/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Daniel Mychliński Protokolant – starszy sekretarz sądowy Jolanta Dziki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2019 r. w C. sprawy z powództwa Towarzystwa Budownictwa (...) sp. z o.o. w C. przeciwko A. P. o zapłatę 2.037,52 zł orzeka: I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda Towarzystwa Budownictwa (...) sp. z o.o. w
Czytaj więcej»

I C 611/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-05-18

Data publikacji: 2021-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I zasądza od pozwanego K.S.C. na rzecz powoda PZU S.A. w W. kwotę 27629,37 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty; II w pozostałym zakresie powództwo oddala; III zasądza od pozwanego K.S.C. na (...)
Sygn. akt I C 611/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2021 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko K. C. o zapłatę 27629,37 zł I zasądza od pozwanego K. C. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 27629,37 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia d
Czytaj więcej»

I C 611/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2021-06-23

Data publikacji: 2021-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 611/20 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w W. złożył w dniu 6 lutego 2020 r. pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko K. C. , żądając zasądzenia na swoją rzecz kwoty 27629,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa tj. 6 lutego 2020 r. do dnia zapłaty. Wniósł ponadto o zasądzenie od pozwanego K. C. na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin
Czytaj więcej»

I C 614/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie pozwana przyznała, że w kwietniu 2016r. zleciła dokonanie rozbiórki płotów, jednakże czynności te podjęła wykonując umocowanie wynikające z postanowienia Sądu z 16 października 2012r.
Sygn. akt I C 614/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska Protokolant - Milena Kołpak po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko H. Z. o przywrócenie i ochronę naruszonego posiadania orzeka I powództwo oddala ; II zasądza od powoda M. W. na rzecz pozwanej H. Z. kwotę 395 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytuł
Czytaj więcej»

I C 613/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I powództwo oddala; II zasądza od pozwanego … na rzecz powoda … kwotę 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 613/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Lidia Grzelak Protokolant Aleksandra Czaplicka po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Ciechanowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zwolnienie zajętych przedmiotów od egzekucji I powództwo oddala; II zasądza
Czytaj więcej»