Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 431/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2018-07-10

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2018-07-10
Data orzeczenia:
10 lipca 2018
Data publikacji:
18 września 2018
Sygnatura:
I Ns 431/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
sądowy Katarzyna Kałwa
Hasła tematyczne:
Własność
Podstawa prawna:
211kc
Teza:
I ustalić, że przedmiotem zniesienia współwłasności jest zabudowana nieruchomość położona w C., dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1C/… o wartości 270000,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych ), stanowiąca przedmiot współwłasności wnioskodawczyni A.U. i uczestnika postępowania M.S. w udziałach po 1/2 ( jednej drugiej ) części; II dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w pkt I w ten sposób, że prawo własności nieruchomości przyznać na rzecz uczestnika postępowania M.S.; III zasądzić od uczestnika postępowania M.S. na rzecz wnioskodawczyni A.U. tytułem spłaty kwotę 135000,00 zł ( sto trzydzieści pięć tysięcy złotych ) płatną w terminie jednego roku od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; IV nakazać wnioskodawczyni A.U. wydanie uczestnikowi postępowania M.S. zajmowanych pomieszczeń tj. kuchni położonej na parterze budynku oraz dwóch pokoi i łazienki położonych na piętrze budynku w terminie 14 dni od otrzymania spłaty orzeczonej w pkt III postanowienia; V oddalić wniosek wnioskodawczyni A.U. o zabezpieczenie spłaty orzeczonej w pkt III postanowienia przez ustanowienie hipoteki przymusowej; VI umorzyć postępowanie w zakresie żądania wnioskodawczyni A.U. zwrotu rat kredytu w kwocie 56326,60 zł ( pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt groszy ); VII oddalić wniosek wnioskodawczyni A.U. o zasądzenie zwrotu nakładów w łącznej wysokości 67756,51 zł ( sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy ); VIII oddalić wniosek wnioskodawczyni A.U. o zasądzenie zwrotu składki ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 896,00 zł ( osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych ); IX oddalić wniosek uczestnika postępowania M.S. o zasądzenie zwrotu połowy rat kredytu uiszczonych w okresie styczeń 2010 r. - czerwiec 2013 r. w łącznej wysokości 32302,66 zł ( trzydzieści dwa tysiące trzysta dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy ); X zasądzić od uczestnika postępowania M.S. na rzecz wnioskodawczyni A.U. kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej od wniosku; XI nakazać ściągnąć od wnioskodawczyni A.U. kwotę 1962,12 zł ( jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote dwanaście groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 22 maja 2017 r.; XII nakazać ściągnąć od uczestnika postępowania M.S. kwotę 1962,11 zł ( jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote jedenaście groszy ) tytułem uzupełnienia kosztów postępowania orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 22 maja 2017 r.; XIII w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię i uczestnika postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: